smallogo StartMotorsMC
Måndagen den 22/01 2018, vecka 04

KONTAKTA OSS:


Kontaktperson:

Namn: Monica Thordin Sahlén.
Adress: Böketoftavägen 4.
Pnr / Ort: 241 35  Eslöv.
Telefon: 0705 - 46 16 24
E-Mail: sekreterare@startmotorsmc.se

Styrelsen består av:

Ordförande:
Namn: Jan Sahlén.
E-Mail: ordforande@startmotorsmc.se

Vice Ordförande:
Namn: Anette Hansen.
E-Mail: allagodatingaro3@gmail.com

Kassör:
Namn: Christel Jönsson.
E-Mail: christel1900@outlook.com

Sekreterare:
Namn: Monica Thordin Sahlén.
E-Mail: sekreterare@startmotorsmc.se

Ledamot:
Namn: Sven-Ove Skoog.
E-Mail: ledamot_so@startmotorsmc.se

Ledamot:
Namn: Stig Jönsson.
E-Mail: ledamot_sj@startmotorsmc.se

Ledamot:
Namn: Mats Jönsson.
E-Mail: ledamot_mj@startmotorsmc.se

Ledamot:
Namn: Thomas Öberg.
E-Mail: thomas@topipe.se